Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu Italstore.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoliv podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona o ochraně osobních údajů řádně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoliv písemně ukončit.